برف پاک کن دوشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۴

مدارهای فرعی

برف پاک کن
نیازهای کارکردی
اصولا" نیاز به برف پاک کن نیازی ساده است زیرا شیشه بایدبه اندازه کافی تمیز باشد تا همواره راننده دید مناسب داشته باشد. سیستم برف پاک کن باید کارهای زیر را انجام دهد:
• پاک کردن مو ثر آب وبرف از روی شیشه
• تمیز کردن شیشه از گرد و غبار
• کار در دمای بالا تا80 درجه سانتیگراد
• کار در دمای پایین تا 30-درجه سانتیگراد
• قبول شدن در آزمون واایستانی و بار برف
• عمر کاری در حدود 1500000 چرخه
• مقاومت در برابر خو ردگی ناشی از وجوداسید ،باز واوزون.
برای انطباق با معیارهای فوق در هر دو سیستم برف پاک کن و شیشه شور باید از اجزای مرغوب استفاده کرد . الگوی حرکت تیغه های برف پاک کن را می توان به صورتهای مختلف طراحی کرد. به شرط انکه با این الگو بتوان ناحیه ای از شیشه را ،که در مقررات توصیف شده است، پاک کرد.
تیغه برف پاک کن
تیغه برف پاک کن از ترکیبات لاستیکی ساخته شده است که به کمک فنری که در دسته برف پاک کن تعبیه شده، روی شیشه نگه داشته می شود. خواص آئرودینامیکی تیغه برف پاک کن اهمیت روز افزونی پیدا کرده است، زیرا در خودروهایی با طرحهای مختلف ، جریان هوا روی شیشه جلو ودراطراف آن متفاوت است. نواربالای تیغه برف پاک کن راغالبا" مشبک می سازند تا مقاومت هوا کاهش یابد.به ناحیه تماس بسیار کو چک روی شیشه توجه کنید:
پهنای ناحیه تماس یک تیغه خوب در حدود 01ر0میلیمتر است. لبه تیغه با زاویه ای درحدود 45 درجه سطح شیشه را پاک می کند.میزان فشارتیغه روی شیشه نیزمهم است، زیراضریب اصطکاک بین لاستیک وشیشه درحالت خشک بین 8ر0تا5ر2ودرحالت خیس بین 1ر0 تا6ر0تغییرمی کند . دمای هوا و سرعت خودرو نیز بر این اعداد تاثیر می گذارد.


میله بندی برف پاک کن
میله بندی برف پاک کنها از مکانیسمهای متوالی یا موازی تشکیل شده است. یکی از مهمترین ملاحظات درطراحی میله بندی برف پاک کن نقطه برگشت تیغه هاست . دراین نقطه است که نیروی زیادی بر موتور و میله بندی برف پاک کن وارد می شود.اگر نقطه برگشت تیغه چنان تنظیم شودکه درآنگاه در نتیجه بر گشت تیغه ها فشار کمتری به سیستم وارد میشود .بدین ترتیب کار برف پاک کن هم نرمتر می شود .


موتوربرف پاک کن
اغلب موتور های برف پاک کنی که امروزه به کار میروند الکتروموتورهایی سه زغاله با آهنربای دائمی اند که از طریق یک چرخدنده حلزونی (دنده ماردون) نیرو را انتقال می دهندتا گشتاور افزایش و سرعت کاهش یابد.
بااستفاده ازسه زغال موتور با دو سرعت کار میکند.سرعت عادی به کمک دوزغال که به صورت معمولی درمقابل یکدیگرقرار گرفته اند تامین میشودزغال سوم را نزدیکتربه زغال بدنه نصب کرده اند تا سرعت بالاترراتامین کند. بدین ترتیب تعداد سیم پیچهای آرمیچر کاهش می یابد ومقاومت الکتریکی کمترمی شود، بنا بر این جریان و،در نتیجه، دور موتور یا سرعت حرکت تیغه افزایش می یابد.
مشخصات فنی موتوربرف پاک کن ازلحاظه دور،درنتیجه،فرکانس پاک کردن شیشه عبارت است
از45 دور در دقیقه در سرعت معمولی و 65 دور در دقیقه در سرعت بالا. موتور برف پاک کن باید بتواند با دور حد اقل 5دور در دقیقه بر اصطکاک اولیه هر تیغه غلبه کند.
موتور برف پاک کن یا مدارهای مربوط به آن ،غالبا" به نوعی محافظ اتصال کوتاه مجهزند. وظیفه این محافظ حفاظت از موتور در صورت واایستادن تیغه برف پاک کن،مثلا" براثریخ زدن و چسبیدن به شیشه است. در صورتی که مدار برف پاک کن واحد کنترول الکترونیکی داشته باشد، غالبا"از نوعی قطع کن گرمایی یا مدار حسگر جریان استفاده می شود. موتورها را غالبا" بر اساس حداکثر زمانی که می توانند در برابر جریان واایستادن پایداری کنند می شنا سند. این زمان حداکثر معمولا" در حدود 15 دقیقه است.
نوشته شده توسط saeed   | لینک ثابت |